//SERVE//

Children's Choir

Wednesdays

Celebration Praise Band

Sundays & Wednesdays

Celebration Choir Member

Sundays & Wednesdays

WEB_footer.png
SUNDAYS

  8:30 AM Worship

  9:45 AM LifeGroups

11:00 AM Worship

11:00 AM Livestream

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon